в момента сте на:

Начало --> СТАТИИ --> ОБЩА ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ --> конференция на тема "Съзнанието"

Съзнанието

Съзнанието IV. СУ, Философски факултет
Съзнанието IV. СУ, Философски факултет
Съзнанието IV. СУ, Философски факултет
Съзнанието IV. СУ, Философски факултет
Съзнанието IV. СУ, Философски факултет
Съзнанието IV. СУ, Философски факултет
Съзнанието IV. СУ, Философски факултет
Съзнанието IV. СУ, Философски факултет
Съзнанието IV. СУ, Философски факултет
Съзнанието IV. СУ, Философски факултетконференция на тема "Съзнанието"
bwd 1/9 start stop 
fwd
В последните дни на януари Философкият факултет на СУ организира поредната конференция на тема "Съзнанието". За тематиката и представените доклади на тази и предишните конференции по темата можете да се информирате от страницата на форума.
Сдружение "Sub specie aeternitatis-2011" участва с доклада на д-р Таню Колев "Психиката като система от информация". Темата е както актуална, така и иновативна, защото представя психиката като самоорганизираща се система от информация, на базата на сензорния поток от информация. Принципното решение на психофизиологическия парадокс и въпросите за запазването и оцеляването на психичната система от  информация (нашето „Аз”) в поредица от тела-носители, предизвикват учени по цял свят и предстоят да бъдат решени от човечеството.
От десетина години са поставени и обсъждани под различни термини:
Mind uploading, Downloading Consciousness, cybernetic immortality, Whole Brain Emulation, Substrate-Independent Minds, Сеттлеретика,
група проблеми, които стават все по-значими за науката, технологията и обществената практика.
Съдържанието, което се крие под тази терминология е:
"Прехвърляне", "качване", "миграция" и пр. на човешката психика и съзнание върху друг носител (естествен или изкуствен).
За наша чест основната група, която формира сдружението СНЦ "Sub Specie Aeternitatis – 2011", започна изследвания в тази посока още през 70-те години на ХХ-ти век, много преди тази тематика да стане популярна и модерна.
От тогава са и нашите първи публикации.
Приложения:
[2]. "Психиката като система от информация (работна хипотеза)" Д-р Т. Колев, 30.01.2016 - Пълен текст на статията.
c2016_BIGc2016_BIGc2016_BIGc2016_BIGc2016_BIGc2016_BIGc2016_BIGc2016_BIGc2016_BIG