Една възможност за построяване на обща теория на системите.

ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ОБЩА ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ
ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ОБЩА ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ 
ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ОБЩА ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ 
ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ОБЩА ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ
bwd 1/3 start stop 
fwd

Една възможност за построяване на обща теория на системите!

Двете идеи -  идеята за лично безсмъртие (в нейния кибернетичен вариант) и идеята за обща теория на системите, получават публичност някъде по средата на ХХ век и по това време, като че ли нямаха нищо общо. Проведеният анализ обаче показа, че те по същество са две лица на един и същи стремеж на мисълта, те взаимно си подаряват евристичност и строгост, обогатяват се и постигнат завършеност и цялост.

possibilitypossibilitypossibility